top of page

BSK Sturarna

Styrelse och Klubbfunktionärer

Här hittar du klubbens Styrelse och Klubbfunktionärer samt

dess kontaktuppgifter.

Styrelse

Ordförande

Gittan Sundbaum

ordforande@sturarna.se

Vice ordförande

Claes Dahlén
 
info@sturarna.se

Sekreterare

Sofie Bergvall 

info@sturarna.se

Kassör

Per-Erik Åslund

kassor@sturarna.se

Ledamöter

Leif Andersson

info@sturarna.se

Claes Dahlén

info@sturarna.se

 

Ehlina Åkesson

info@sturarna.se

Suppleanter

1. Elias Edin (Vald 2022)

info@sturarna.se

2. Håkan Carlsson

info@sturarna.se

Webmaster

Anton Dahlström

webbansvarig@sturarna.se

Materialförvaltare

Stig-Lennart Gunnarsson


I@nseoansvarig

Magnus Grabski

magnus.grabski@gmail.com

Tävlingslicenser, examination

Samtliga instruktörer


Nycklar- & skåp-ansvarig

Fredrik Lundmark


Ansvarig juniorsektionen

Gittan Sundbaum, Ehlina Åkesson, Lukas Sundbaum


Klubbens representanter i Skytteunionens styrelse (nomineras av årsmötet)

Kent Sundbaum
Claes Dahlén

 

Revisorer 

 

Ledamöter

Stig-Lennart Gunnarsson

 sl.gunnarsson@telia.com

 Magnus Grabski

 magnus.grabski@gmail.com

Suppleant

Patrik Armuand

Klubbfunktionärer

Webansvarig: Anton Dahlström antondahlstrm@yahoo.se

       

Materialförvaltare:   

 Stig-Lennart Gunnarsson sl.gunnarsson@telia.com

 Jan-Olov Pettersson janne.pettersson@yahoo.se

    

Inköp skjuttröjor:Kent Sundbaum mr.bassman@telia.com 

    

Ansvarig/koordinator för tävlingsarrangemang:Styrelsen + Banläggarna
   

I@nseoansvarig: Magnus Grabski magnus.grabski@gmail.com

    

Huvudtränare:<<vakant>> bagskytteskolan@sturarna.se

Instruktörer: Anders Skörd  

 Birgitta "Gittan" Sundbaum  

 Maria Dahlén  

 Elias Edin

 Ehlina Åkesson

 Stig-Lennart Gunnarsson  

 Lukas Sundbaum  

    

Banläggare:Mikael Anderle
 mikael.anderle@galderma.com

 Fredrik Lundmark
 fearnofish@bredband.net

 Kent Sundbaum mr.bassman@telia.com

    

Medlemsvårdskommitté, inköp, fika:Stig-Lennart Gunnarsson sl.gunnarsson@telia.com

    

    

Tävlingslicenser, examination:Samtliga instruktörer  

    

Nycklar- & skåp-ansvarig:
Fredrik Lundmark  

    

Medlemsvårdskommitté, fest:Birgitta 'Gittan' Sundbaum
 hobharrazrag68@telia.com

 Ehlina Åkesson ehlina84@gmail.com 

    

Ansvarig ungdomssektionen:
Birgitta 'Gittan' Sundbaum  hobharrazrag68@telia.com

 Ehlina Åkesson ehlina84@gmail.com 

 Anders Skörd andersskord@gmail.com

 Axel Scuka  

 Lukas Sundbaum  

Klubbens representanter i skytteunionens styrelse (nomineras av årsmötet):  

Ledamot:Nomineras av styrelsen
 

Ledamot:Kent Sundbaum (Vald 2020) mr.bassman@telia.com

Suppleant:Nomineras av styrelsen
 

Uppdaterad: 30 APR 2018 15:51

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page