top of page

Nycklar och Skåp

lindsey-duce-zaTqmI1mbZI-unsplash.jpg
annie-spratt-AXl9aIk7ydg-unsplash.jpg

Nycklar

Skåp

Kvarglömt

Som medlem i BSK Sturarna har du möjlighet att kvittera ut nycklar till inomhuslokalen i Hågaby och klubbstugan vid utomhusbanan i Ekebyboda.

Depositionsavgiften är för närvarande 350 kr per nyckel. Depositionsavgiften återfås då nyckeln återlämnas.

  

Kvittera ut nyckel:

För att kunna kvittera ut nyckel måste du:

• vara medlem i klubben
• ha skaffat egen utrustning
• ha kunskapskrav motsvarande vad som krävs för tävlingslicens
• ha skjutit minst 6 månader i klubben
• du måste vara myndig (om du inte är myndig kan målsman kvittera ut nyckel)

För att få nyckel vänder du dig till: Fredrik Lundmark.

Epost: fredriklundmark58@gmail.com

 

Återlämna nyckel:

Ni som väljer att avsluta ert medlemskap ska också återlämna utkvitterade nycklar.

Ni som väljer att ändra ert medlemskap från ordinarie till passiv medlem ombeds återlämna utkvitterade nycklar, nyckel kan få behållas efter överenskommelse med styrelsen.

För att återlämna nyckel vänder du dig till Nyckelansvarig. Depositionsavgiften återfås av efter att nyckeln återlämnats. 

 

Ordningsregler - nycklar

Du som har en nyckel till våra anläggningar har också ett stort ansvar och nedan följer de 

• Klubbens anläggningar är endast till för klubbens medlemmar och den verksamhet
klubben bedriver.
• Det är alltid målsman som ansvarar för utkvitterad nyckel och för vad som händer i
klubblokalen eller i Ekebyboda om skytten är minderårig.
• Du kontrollerar om övriga skyttar har nyckel och kan låsa innan du går.
• Du ska alltid se till att lokalerna är stängda och låsta när du lämnar sist.
• I Ekebyboda stänger du fönstren och låser klubbstugan om du lämnar tavelbanan, även
om du vet att det finns skyttar kvar i skogen. Stugan och containrarna får inte lämnas
olåsta utan uppsikt.
• I Hågaby stänger du fönstren och låser dörrarna

 

Allmän ordning

 

  • Privat utrustning (främst pilbågar och bågväskor) förvaras i skåp eller på anvisade hyllor, du får inte lämna din utrustning på annan plats.

 

Klubbens ordinarie medlemmar har möjlighet att förvara sin utrustning i skåpen i Hågaby.
Är du intresserad av att få tillgång ett skåp vänder du dig till klubbens Nyckelansvarig, Fredrik Lundmark, som handhar nycklarna till de lediga skåpen och upprätthåller en förteckning över klubbens skåpsinnehavare. Ni låser skåpen med eget hänglås.
Om du har ett skåp men tänker avsluta ditt medlemskap ska skåpet tömmas och lämnas olåst och meddelas sekreteraren.

Klubben kommer att sälja kvarlämnad eller kvarglömd utrustning och material som ingen gör anspråk på.

 

Förfarandet 

I samråd med polisens jurister har styrelsen kommit fram till följande:

För att kvarlämnade saker ska anses falla under hittegodslagen måste man kunna anse att det är s.k. övergivet gods.

Om föreningen inte vet vem ägarna är sätter vi upp anmaningar och anslag om att alla måste hämta sin egendom före ett visst datum. Egendom som inte hämtas får sedan anses vara övergiven och blir därmed hittegods.

Hittegodset anmäls sedan till polisen och därefter får vi vänta i tre månader. Om ingen ägare har givit sig till känna under de tre månaderna kan hittegodset tillfalla klubben. Godset kan förvaras i klubbens lokaler under väntetiden.

 

Klubbens materialförvaltare får i uppdrag av styrelsen att inventera den utrustning som finns kvarlämnad. Anslag om att hämta kvarlämnad utrustning kommer att läggas ut på hemsidan och anslås i hallen, därefter görs polisanmälan.

Skåp som inte används (du är passiv eller har slutat att skjuta) kommer att klippas upp och
tömmas. Ta hem din båge!

 

 

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page