top of page

Börja tävla

koray-guler-QJxfQZ_6XJ4-unsplash.jpg
adam-mccoid-KiUDdsSs13U-unsplash.jpg

Börja tävla

Våra tävlingar

Deltagande

Tävlingslicenser

Allsvenskan

Klubbmäster-
skap KM

Klubbtävlingar

KM Inomhus

KM Utomhus

Vilken klass?

Vad innebär det (avstånd, tapetstorlek, skjutpåle??

Licenser!

Regelboken

 

En liten "lathund" över vad man behöver veta innan man ställer upp i sin första bågskyttetävling:

Licens!

Utrustning

Tid och plats för tävlingen - kom i tid!

Tävlingsdräkt

 

Klubben arrangerar varje år ett antal tävlingar, Sturepilen, Fyrisfälten & Ulls 3D. Förutom de nationella tävlingarna försöker vi också arrangera tävlingsträningar, klubbtävlingar och Klubbmästerskap både inomhus och utomhus. Läs mer om tävlingarna till vänster.

  

Deltagande vid egna tävlingar

Klubbens ungdomar, ni som tävlar i klasserna 10, 13 och 16, är välkomna att anmäla er till klubbens egna tävlingar och ni betalar ingen startavgift.

Klubbens äldre skyttar är välkomna att delta i mån av funktionärsbemanning och plats. Platser lottas om nödvändigt bland dem av er som anmäler sitt intresse att delta. Lottningen kommer att ske på morgonen innan tävlingsstart och förtur ges till nya tävlande medlemmar. Klubbens seniorskyttar betalar en reducerad startavgift.

Kom ihåg att en tävlingsanmälan är bindande, det gäller såväl våra egna tävlingsarrangemang som andra. Om ni blir sjuka och inte kan starta ringer ni i god tid tävlingssekretariatet.

Ni som ska tävla, tänk på att vara på plats i god tid innan uppvärmning, gärna en timme före tävlingsstart.

 

Arrangemangen

Alla klubbens medlemmar är välkomna att hjälpa till vid tävlingsarrangemangen. Vi behöver hjälpas åt före under och efter tävlingarna.

Inför tävlingarna kallas medlemmarna till tävlingsmöten där vi bestämmer vilka som är tävlingsledare, skjutledare, domare, sekretariat, funktionärer etc. och vi går igenom vad som ska förberedas före tävlingarna.

Kom ihåg att klubben står som arrangör för de egna tävlingarna och att medlemmarna därför i första hand är funktionärer. Ni som är med och tävlar, såväl juniorer som seniorer, förväntas då också hjälpa till med arrangemanget.

För att delta i bågskyttetävlingar behöver man en tävlingslicens.

OBS! Gäller även 10 och motionsklass

Det finns tre olika licenser - A (21-klass och äldre), B (13 och 16-klass) och C-licens (10-klass).

Hur går det till?

Kortfattat så ställer varje klubb upp med ett lag bestående av den bästa compound-, recurve- samt barebowskytten. Laget behöver också ha minst en reservskytt från varje skjutstil. Sedan skjuter lagmedlemmarna matcher mot skyttar från de andra föreningarna i respektive skjutstil - compound mot compound osv. Vunnen match ger 1 poäng.

Mer om reglerna och hur det går till 

 

 

 

Föreningen arrangerar klubbtävlingar och Klubbmästerskap för att under enkla former ge medlemmarna möjlighet att lära sig hur tävlingar går till och skaffa sig tävlingsvana, i hopp om att fler medlemmar ska ge sig ut och delta i nationella tävlingar, d.v.s. tävlingar som arrangeras av landets olika föreningar och där man bjuds motstånd av skyttar från andra klubbar.

Klubbtävlingar och klubbmästerskap skjuts på riktiga ronder, med skjutljus, signaler, protokollföring och resultatredovisning. Klassindelning enl. SBF tävlingsbestämmelser.

Avsikten är att arrangera klubbmästerskap varje år, såväl inomhus som utomhus. Utomhus skjuter vi både tavla, fält, jakt och 3D.

Till klubbmästerskapen gäller föranmälan, inga anmälningsavgifter.
Inbjudan skickas i god tid via e-post och anslås på hemsidan och på anslagstavlorna i Hågaby eller Ekebyboda. Eftersom klubbtävlingar och klubbmästerskap arrangeras på samma sätt som riktiga tävlingar kan ni, om skjuter bra, notera klubbrekord.

Samtliga medlemmar; ordinarie medlemmar, nybörjarmedlemmar och gästmedlemmar, är alltid välkomna att delta.

 

 


Klubben har förutom Bågskytteskolan inga specifika träningsgrupper.

 

Styrelsen har beslutat införa klubbtävlingar för att under enkla former ge klubbens medlemmar möjlighet att lära sig hur tävlingar går till och skaffa sig tävlingsvana i hopp om att fler medlemmar ska ge sig ut och delta i nationella tävlingar, d.v.s. tävlingar som arrangeras av landets olika föreningar och där man bjuds motstånd av skyttar från andra klubbar.

Klubbtävlingarna skjuts på riktiga ronder, med skjutljus, signaler, protokollföring och resultatredovisning. Klassindelning enl. SBF tävlingsbestämmelser.

Målet är att arrangera flera klubbtävlingar varje år, såväl inomhus som utomhus. Utomhus skjuter vi både tavla, fält och 3D, och varje säsong, inomhus resp. utomhus, avslutas med ett Klubbmästerskap.

Till klubbtävlingarna gäller föranmälan. Separat inbjudan skickas via e-post och anslås på hemsidan. Eftersom klubbtävlingar arrangeras på samma sätt som riktiga tävlingar kan ni, om skjuter bra, notera klubbrekord. Inga anmälningsavgifter vid våra klubbtävlingar.

Samtliga medlemmar; ordinarie medlemmar, nybörjarmedlemmar och gästmedlemmar, är alltid välkomna att delta.

 

Tävla:

Förutom klubbtävlingar arrangerar klubben även ett antal nationella tävlingar per år. Klubbens medlemmar är då välkomna att anmäla sig i mån av plats och funktionärsbemanning, förtur ges vid dessa tävlingar till nya tävlande skyttar. Juniorer är alltid välkomna att anmäla sig. Vid nationella tävlingar gäller föranmälan och anmälningsavgift, klubbens juniorer betalar ingen anmälningsavgift. Separat tävlingsinbjudan anslås till varje tävling, håll utkik.

Obs att licens och klubbtröja krävs för att tävla vid nationella tävlingar.

 

Rond: WA 18 m och SBF 12m

Plats: Hågaby

Tid: . 

 

Alla klubbens medlemmar, nya som gamla, erfarna som oerfarna, ordinarie och gästmedlemmar, är välkomna att delta. Inga licenser krävs för vara med i KM, ni som är nya har här en bra möjlighet att prova på att tävla.
Eftersom att KM, precis som våra klubbtävlingar, avgörs på riktig rond har ni möjlighet att notera klubbrekord. Vi hjälps alla åt att sätta upp tapeter och ställa fram resultatsnurror m.m. innan tävlingsstart, kom därför till Hågaby i god tid före uppvärmning.

Allmänt

KM avgörs vid två olika dagar. Vi tävlar i tavla, fält, jakt och 3D och korar klubbmästare i delgrenarna. Det går bra att delta i enstaka delgren om så önskas. Klubbens alla medlemmar, nya som gamla och gästmedlemmar, är välkomna att delta, vid KM krävs ingen tävlingslicens.   

Klasser: 13, 16 och Elit, herr och dam i samtliga skjutstilar, ronder enligt nedan.
I små klasser, med två eller färre deltagare, slås herr- och damklass samman inom skjutstil och ålder, ex. HR16 kan slås samman med DR16. Juniorklass slås ej samman med Elit. Juniorskytt, klass 13 och äldre, kan välja att anmäla sig i Elitklass. Klasser slås ej samman om sammanslagning leder till ändrade tävlingsavstånd.

Även 10-klass är välkomna att delta utom tävlan i s.k. "Upp till 13-tävling"*. I 10-klass koras ingen klubbmästare och man noterar inga rekord. Skytt i 10-klass kan välja att anmäla sig i äldre åldersklass, dock ej äldre än 13-klass.
* I "Upp till 13" skjuter samtliga oavsett skjutstil 2x30 pil på 20 m och 122 cm tapet.

Plats: Ekebyboda

Ronder

TAVLA:

WA/SBF 900-rond samt BSKS 900-rond**.
På tavelronden har ni chans att notera klubbrekord.

Läs mer om 900-ronden i SBFs tävlingsbestämmelser, SBF Bok 2, kap 4.5.1.4.

Tavelavstånd enligt följande:

WA-900 rond omfattar för Recurve och Compound, damer och herrar klass 16 och äldre:

på 60 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla,

på 50 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla,

på 40 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla.

 

BSKS-900** rond omfattar för Barebow, damer och herrar klass 21/E och äldre:

på 50 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla,

på 40 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla,

på 30 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla.

**Till KM har klubben valt att ändra avstånden för Barebow, klass 21/E och äldre, maxavståndet ändras från 60m till 50m. Barebow, klass 21/E och äldre, skjuter således på 50m, 40m och 30m.

 

SBF-900 rond omfattar för samtliga skjutstilar damer och herrar klass 13, för Barebow damer och herrar klass 16, samt för Långbåge och Instinktiv klass 13 och äldre:

på 40 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla,

på 30 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla,

på 20 m 30 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla.

SBF-20m rond omfattar för samtliga skjutstilar damer och herrar klass 10
på 20m 2x30 pilar mot 122cm 10-ringad tavla.

 

FÄLT & 3D:

Dag 2 (1 september): 10 mål Fält (märkt bana) + 10 mål jakt + 10 mål 3D. 

FÄLT

Läs mer om Fältbågskytte i SBFs tävlingsbestämmelser här, OBS vi skjuter märkt bana vid KM.

 

Fältbågskytte 10 mål märkt bana omfattar för Recurve och compound, damer och herrar klass 16 och äldre, från röd påle:

- mål mot 20 cm tavla på 10m, 15m resp. 20m.

- mål mot 40 cm tavla på 20m, 25m resp. 30m.

- mål mot 60 cm tavla på 35m, 40m resp. 45m.

- mål mot 80 cm tavla på 50m, 55m resp. 60m.

 

Fältbågskytte 10 mål märkt bana omfattar för Barebow, damer och herrar klass 16 och äldre, från blå påle:

- mål mot 20 cm tavla på 5m, 10m resp. 15m.

- mål mot 40 cm tavla på 15m, 20m resp. 25m.

- mål mot 60 cm tavla på 30m, 35m resp. 40m.

- mål mot 80 cm tavla på 40m, 45m resp. 50m.

 

Fältbågskytte 10 mål märkt bana omfattar för samtliga skjutsstilar, damer och herrar klass 13 samt Långbåge klass 16 och äldre, från svart påle:

- mål mot 20 cm tavla på 5m, 10m resp. 10m.

- mål mot 40 cm tavla på 15m, 15m resp. 20m.

- mål mot 60 cm tavla på 20m, 25m resp. 30m.

- mål mot 80 cm tavla på 30m, 35m resp. 40m.

 

Fältbågskytte 10 mål märkt bana omfattar för samtliga skjutsstilar, damer och herrar klass 10, från vit påle:

- mål mot 20 cm tavla på 5-7m.

- mål mot 40 cm tavla på 5-12m.

- mål mot 60 cm tavla på 5-17m.

- mål mot 80 cm tavla på 5-22m.
 

3D

Läs mer om 3D-skytte i SBFs tävlingsbestämmelser här.

 

10 mål 3D-skytte omfattar för compound, damer och herrar klass 16 och äldre, från röd påle:

10 mål på avstånd mellan 5-45m.

 

10 mål 3D-skytte omfattar för skjutstilarna Barebow, Recurve och Långbåge, damer och herrar klass 16 och äldre, från blå påle:

10 mål på avstånd mellan 5-30m.

 

10 mål 3D-skytte omfattar för samtliga skjutstilar, damer och herrar klass 13, från svart påle:

10 mål på avstånd mellan 5-25m.

 

10 mål 3D-skytte omfattar för samtliga skjutstilar, damer och herrar klass 10, från vit påle:

10 mål på avstånd mellan 5-15m.

 

JAKT

2014-08-12: Utförligare information om jaktronderna kommer att presenteras inför tävlingarna.

 

 

 

 

 

Vi anser det är positivt om du känner att du vill byta till en särskild skjutstil och det får du gärna göra så snart som möjligt, men då skaffar du egen utrustning.

I Bågskytteskolan utgår vi liksom i grundkursen från skjutstil Barebow och så länge du använder låneutrustning skjuter du i första hand barebow.

Du får möjlighet att prova annan skjutstil vid enstaka träningstillfällen, men om du vill byta helt skaffar du egen utrustning.

 

Bågskytteskolans märkesprov är frivilliga, men du som skytt uppmuntras att göra märkesproven för att utvecklas och för att få ett kvitto på din utveckling.

Provtillfällen schemaläggs och du anmäler själv till instruktörerna om du vill göra märkesprov.

Märkesproven kan kombineras med enkla klubbtävlingar öppna för alla medlemmar.

 

Träningsvärden ser till att lokalen är öppen mellan kl. 18:00 och kl. 20:00.

Medlem med nyckel kan agera Träningsvärd. Träningsvärden är på plats under kvällen och kan svara på frågor, ser till att lokalen är upplåst, att utrustningen är åtkomlig och hjälper vid behov skyttarna att stränga upp och komma igång.

Träningsvärden ska se till att närvarolista förs.

Träningsvärden behöver inte ge skyttarna instruktion och kan själv skjuta under kvällen.

 

Ingen tidsgräns finns för bågskytteskolan. Träna så mycket och så länge du vill.

 

 

Se mer om lämplig klädsel

 

 

 

Tävlingslicens ingår i medlemsavgiften för de av klubbens medlemmar som vill tävla, det gäller även dig som deltar i Bågskytteskolan. Förutom tävlingslicens behöver du också klubbens tävlingströja – ”skjuttröjan”.

Licenser: info på anna sida

 

Tävlingströja

Klubbens tävlingströja - "skjuttröjan" är en svart kortärmad pikétröja med guldtryck på ryggen och är den enda tröjan som får användas vid tävling.

I Svenska bågskytteförbundets (SBFs) tävlingsbestämmelser regleras vilken klädsel som får användas vid tävling, (se SBF Bok 3 kap 20):

 

Du som är ny medlem har möjlighet att kvittera ut nyckel till våra anläggningar om du har skaffat egen utrustning och har kunskapskrav motsvarande vad som krävs för tävlingslicens.

- Läs mer om hur du får tag på nyckel och vem du kontaktar, här.

 

Tänk på att du som deltagare i Grundkursen eller Bågskytteskolan också är medlem i föreningen.

 

- Här kan Läsa mer om vad som gäller för dig som är medlem i klubben.

 

Avslut av medlemskap

Du som slutar direkt efter grundkursen anses ha begärt ditt utträde ur föreningen.

Du som däremot har fortsatt, i Bågskytteskolan eller på egen hand, anmäler till styrelsen om du bestämt dig för att sluta och begär på så sätt utträde ur föreningen.

Enligt stadgarna är du medlem i föreningen så länge du betalar du medlemsavgift.

Enligt stadgarna gäller också att: ”Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen”. Det betyder alltså att du betraktas som medlemmar i upp till två år om du har slutat utan att begära utträde.

Anmäl därför utträde så snart du bestämt dig för att sluta. Då kan klubben hålla en uppdaterad medlemsförteckning och du slipper få onödiga utskick, kallelser och brev.

 

 

 

 

 

 

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page