top of page
Gruppskjutningar är för närvarande vilande

Skjut hos oss

possessed-photography-_E1PQXKUkMw-unsplash.jpg
possessed-photography-N4gn-eLEIwI-unsplash.jpg

Börja hos oss

Nybörjare

Du som skjutit förut

Aktiv i annan förening

Grundkurs i Bågskytte

Introduktionskurs

Tidigare aktiv

Kurstider

Deltagare

Anmälan

Kursavgift

Lån av Utrustning
& Sjutstil

För att börja med bågskytte hos oss finns olika vägar att gå beroende på om du är nybörjare, har skjutit förut eller är aktiv i annan förening.
Läs nedan för detaljerad information.

Introduktionskurs + Grundkurs**

Du som aldrig skjutit pilbåge förr (aktivt i en klubb) börjar
• Gå vår Introduktionskurs (3 måndagar)
• Under Introduktionskursens andra eller tredje tillfälle så bestämmer du om du vill gå
Grundkursen i bågskytte (6 måndagar).
Genom Introduktionskursen + Grundkursen lär du dig de absoluta grunderna i skjutteknik och säkerhet och efter genomgången Grundkurs ska du bestämma dig för om du vill fortsätta som medlem i klubben.

Du som har varit aktiv skytt, hos oss eller i annan förening är välkommen som medlem och du
behöver inte gå Grundkursen.

 

Du är välkommen att bli medlem som gästmedlem eller fullvärdig medlem, kontakta kassören

Introduktionskurs + Grundkurs i Bågskytte

Genom våra bågskytteutbildningar hoppas vi att du ska få kunskaper om bågskyttesporten,
utveckla dina färdigheter och din skjutskicklighet samt att du ska lära känna vår förening.
Att börja tävla är naturligtvis inget krav, men det är ändå då bågskytte blir som roligast.
Välkomna och lycka till.

 

 

Du som är nybörjare och aldrig har skjutit pilbåge under
organiserade former börjar hos oss
genom att gå Introduktionskurs (3 måndagar) och om du därefter vill fortsätta går du
Grundkursen (6 måndagar) som följer direkt på Introduktionskursen.

Du bestämmer om du vill fortsätta med Grundkursen under andra eller tredje tillfället av Introduktionskursen.

 


Har du tidigare varit aktiv bågskytt eller t.ex. gått bågskytteutbildning hos oss eller i annan förening behöver du inte gå Introduktionskursen. Då kan du istället direkt bli medlem och börja träna på egen hand.

Tänk på att inga prova på-tillfällen eller ”öppna hus” ingår i Grundkursen.

 

Kurstider hösten 2024 //

HT-2024
Introduktionskurs 5:2024 // FULLBOKAD

plats: Hågaby kl 17.50-18.50
start: v.34– 2024-08-19
slut: v.36 – 2024-09-02


Introduktionskurs 6:2024 // FULLBOKAD

plats: Hågaby kl 19.00-20.00
start: v.34– 2024-08-19
slut: v.36 – 2024-09-02

 

Introduktionskurs 7:2024 //

plats: Hågaby kl 17.50-18.50
start: v.43– 2024-10-21
slut: v.45 – 2024-11-04


Introduktionskurs 8:2024 //

plats: Hågaby kl 19.00-20.00
start: v.43– 2024-10-21
slut: v.45 – 2024-11-04

 

Introduktionskursen hålls inomhus i Hågaby.

 

Deltagarantal och åldersfördelning.

Åldrarna är blandade

Åldersgräns

12 år.

Anmälan till samtliga kursstarter
Föranmälan är obligatorisk till Introduktionskursen och till Grundkursen.
När anmälan mottagits skickar vi en mottagningsbekräftelse.
Efter anmälningstidens utgång skickas en detaljerad inbjudan till vilken kurs du har blivit
antagen till. Inbjudan och information skickas vie e-post. Bevaka din inkorg och kontrollera regelbundet även din "skräppost", det har hänt att anmälda personer missat inbjudan då e-post filtrerats som skräp.
Avsändare kan vara, bagskytteskolan@sturarna.se
Vi håller om möjligt ihop familjer och vänner om ni vid anmälan angivit att ni vill börja
tillsammans.

OBS! För anmälan, kontakta bagskytteskolan@sturarna.se

 

 

 

Kursavgift
Kursavgift för deltagande i Introduktionskursen är 400 kr per person, oavsett ålder.
Avgiften betalar du till

klubbens Swishnummer: 1232303840 eller Plusgirokonto:29 82 21-3
inför din start i Introduktionskursen, kom ihåg att skriva avsändare vid inbetalning.

 

Du som fortsätter efter Introduktionskursen har du möjlighet att gå en 6 veckors Grundkurs
som kostar ytterligare 800 kr. Om du efter avslutad Grundkurs vill fortsätta skjuta har du
möjlighet att bli medlem

Lån av utrustning samt skjutstil
Lån av nödvändig utrustning ingår i Introduktionskursen och Grundkursen.
Du får låna pilbåge, pilar, koger, armskydd, tabb och vid behov bröstskydd.
Endast efter överenskommelse med instruktörerna får egen utrustning användas (utöver
armskydd och tab).

Introduktionskursen och Grundkursen utgår från skjutstilen ”Barebow”.

 

Börja hos oss
Nybörjare
Skjutit förut
Annan förening
Grundkurs
Introduktionskurs
Tidigare aktiv
Kurstider
Deltagare
Anmälan
Kursavgift
Utrustning
Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page