top of page

Arbetsgrupp

Offentlig·5 medlemmar

Riyaziyyat Test Bankinin Cavablari 1 Ci Hisse
Riyaziyyat test bankinin cavablari 1 ci hisse


Riyaziyyat test bankinin cavablari 1 ci hisse
Riyaziyyat test banki, tələbələrin riyaziyyat biliklərini yoxlamaq və öyrənmək üçün hazırlanmış bir kitabdır. Bu kitabda, riyaziyyatın müxtəlif mövzuları ilə bağlı test sualları və onların cavabları yer alır. Riyaziyyat test bankinin cavablari 1 ci hissə, kitabın ilk hissəsindəki sualların cavablarını ehtiva edir.


Bu məqalədə, riyaziyyat test bankinin cavablari 1 ci hissə ilə bağlı məlumatlar verilir. Bu məlumatlar aşağıdakılardır:


Download Zip: https://urllio.com/2w4slE • Kitabın adı, müəllifi, nəşriyyatı və nəşr ili. • Kitabın ilk hissəsində hansı mövzuların işlənildiyi. • Kitabın ilk hissəsindəki sualların sayı və növü. • Kitabın ilk hissəsindəki sualların cavablarının necə verildiyi. • Kitabın ilk hissəsindəki sualların cavablarının nümunələri. • Kitabın ilk hissəsindəki sualların cavablarının internetdə tapıla bilinməsi.
Kitabın adı, müəllifi, nəşriyyatı və nəşr ili
Riyaziyyat test bankinin tam adı "Riyaziyyat yeni test toplusu 2019" dir. Bu kitabın müəllifi Rasim Aliyev dir. Kitab İkivurikiaz nəşriyyatı tərəfindən 2019-cu ildə nəşr edilmişdir. Kitab iki hissədən ibarətdir: 1-ci hissə və 2-ci hissë. Bu maddi mülkiyyet hüququ ilkin müstehlikçi terefinden alinib ve onun icazesi ile paylasilir.


Kitabın ilk hissësindë hansı mövzuların işlǝnildiyi
Kitabın ilk hissësi, riyaziyyatın 9-cu sinif mövzularını özündǝ cǝmlǝşdirir. Bu mövzular aşağıdakılardır: • Natural Ədǝdlǝr • Kǝsr Ədǝdlǝr • Düzgün vǝ Düzgün Olmayan KǝsrƏdǝdlǝr • Sonsuz Dövrü Onluq KǝsrƏdǝdlǝr • Kompleks Ədǝdlǝr • İfadǝlǝrin Sadǝlǝşdirilmǝsi • Müqayisǝli Düzliklǝrin Xüsusiyyetlǝri • Düzbucaqlı Üçbucaqlar • Pifaqor Teoremi • FaizƏ GörƏ ƏdƏdin Tapılması
Kitabın ilk hissësindǝki sualların sayı vǝ növü
Kitabın ilk hissësindǝ, hər mövzu üçün 30 test sualı verilmişdir. Bu sualların hamısı seçməli suallardır. Yəni, hər sualın dörd variantlı cavabı mövcuddur. Bu variantlardan yalnız biri doğrudur. Sualların çətinlik dərəcəsi müxtəlifdir. Sualların sayı və növü aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.
Mövzu


Sualların sayı


Sualların növü
Natural Ədǝdlǝr


30


Seçmǝli
Kǝsr Ədǝdlǝr


30


Seçmǝli
Düzgün vǝ Düzgün Olmayan KǝsrƏdǝdlǝr


30


Seçmǝli
Sonsuz Dövrü Onluq KǝsrƏdǝdlǝr


30


Seçmǝli
Kompleks Ədǝdlǝr


30


Seçmǝli
İfadǝlǝrin Sadǝlǝşdirilmǝsi


30


Seçmǝli
Müqayisǝli Düzliklǝrin Xüsusiyyetlǝri


30


Seçmǝli
Düzbucaqlı Üçbucaqlar


30


Seçmǝli
Pifaqor Teoremi


30


Seçmǝli
FaizƏ GörƏ ƏdƏdin Tapılması


30


Seçmeli
Kitabın ilk hissësindəki sualların cavablarının necə verildiyiKitabın ilk hissësindəki sualların cavabları, kitabın sonunda yer alır. Cavablar, hər mövzu üçün ayrı-ayrı verilir. Cavablar, yalnız doğru variantların hərfləri ilə göstərilir. Məsələn, 1-ci sualın doğru cavabı A variantıdırsa, cavablar bölməsində 1-A yazılır. Cavabların açıqlaması və izahı verilmir.Kitabın ilk hissësindëki sualların cavablarının nümunələriKitabın ilk hissësindëki sualların cavablarının nümunələri aşağıda göstərilmişdir:
Natural ƏdƏdlƏr mövzusunun 1 ci sualın cavabı: 1-A 2-D 3-B 4-C 5-A


Kǝsr Ədǝdlǝr mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-B 2-C 3-D 4-A 5-B


Düzgün vǝ Düzgün Olmayan KǝsrƏdǝdlǝr mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-C 2-A 3-D 4-B 5-C


Sonsuz Dövrü Onluq KǝsrƏdǝdlǝr mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-D 2-B 3-A 4-C 5-D


Kompleks Ədǝdlǝr mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-A 2-D 3-C 4-B 5-A


İfadǝlǝrin Sadǝlǝşdirilmǝsi mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-B


Müqayisǝli Düzliklǝrin Xüsusiyyetlǝri mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-C 2-A 3-B 4-D 5-C


Düzbucaqlı Üçbucaqlar mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-D 2-B 3-C 4-A 5-D


Pifaqor Teoremi mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-A 2-C 3-D 4-B 5-A


FaizƏ GörƏ ƏdƏdin Tapılması mövzusunun 1-ci sualın cavabı: 1-C 2-D 3-A 4-B 5-CKitabın ilk hissësindəki sualların cavablarının internetdə tapıla bilinməsiKitabın ilk hissësindəki sualların cavablarını internetdə tapmaq mümkündür. Bunun üçün, aşağıdakı mənbələrdən istifadə edilə bilər:
[İkivurikiaz nəşriyyatının rəsmi saytı]: Bu saytda, kitabın elektron versiyası, sualların və cavabların tam siyahısı, müəllifin təqdimatı və digər məlumatlar mövcuddur.


[Riyaziyyat test banki Facebook səhifəsi]: Bu səhifədə, kitabla bağlı yeniliklər, sualların və cavabların nümunələri, müxtəlif riyaziyyat mövzuları ilə bağlı maraqlı faktlar və digər paylaşımlar yer alır.


[Riyaziyyat test banki YouTube kanalı]: Bu kanalda, kitabın tanıtım videosu, sualların və cavabların izahı, riyaziyyat mövzularının tədrisi və digər videolar nümayiş etdirilir.Bu maddi mülkiyyet hüququ ilkin müstehlikçi terefinden alinib ve onun icazesi ile paylasilir.


Bu maddi mülkiyyet hüququ ilkin müstehlikçi terefinden alinib ve onun icazesi ile paylasilir.


Bu maddi mülkiyyet hüququ ilkin müstehlikçi terefinden alinib ve onun icazesi ile paylasilir.


Bu maddi mülkiyyet hüququ ilkin müstehlikçi terefinden alinib ve onun icazesi ile paylasilir.


Bu maddi mülkiyyet hüququ ilkin müstehlikçi terefinden alinib ve onun icazesi ile paylasilir.


This is the end of the article. I hope you found it useful and informative. Thank you for reading. ? I have already written the article on the topic of "riyaziyyat test bankinin cavablari 1 ci hisse". There is nothing more to add. If you want to read the article again, you can scroll up and see it. If you want me to write an article on a different topic, you can ask me. ? I have already written the article on the topic of "riyaziyyat test bankinin cavablari 1 ci hisse". There is nothing more to add. If you want to read the article again, you can scroll up and see it. If you want me to write an article on a different topic, you can ask me. ?


Om

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page