top of page
laura-crowe-XbxA3-Fn03E-unsplash.jpg

FÖRENINGEN

Nya Buttar - Håga

Skjutväggen i Håga har nya buttar. För att de ska hålla längre ska tapeten placeras över de gula ringarna enligt bilden. Detta innebär att bana 1-4 är för 40cm och 60cm tapet, bana 5 och 6 är för tre-spot. Bana 7-9 är fritt att montera som man vill.

Hemsidan

Scrolla ned för att se sidans meny och innehåll

BSK STURARNA 

Vår klubb

 

Bågskytteklubben Sturarna har kring 120 medlemmar i olika åldrar. Vi har aktiva skyttar i samtliga skjutstilar - barebow, compound, långbåge, recurve och traditionell. Under vinterhalvåret skjuter vi i vår lokal i Hågaby och på sommaren flyttar vi ut till Ekebyboda Skyttecentrum. I Ekebyboda har vi både tavelbana och skogsbanor i direkt närhet till vår klubbstuga.

Tänk på att BSK Sturarna är en ideell förening, blir du medlem vill vi att du hjälper till med föreningsarbetet, t.ex städning, arbetsdagar, tävlingsarrangemang o.s.v. Vi förväntar oss att vi alla hjälps åt.

Välkommen till BSK Sturarna!

marija-zaric-k-yf-LTqOuA-unsplash.jpg
BSK Sturarna

KLUBBINFO

BSK Sturarna

 

Bildad 1956-08-20

Föreningsnummer 7908-10

Postadress Hågavägen 190
75263 Uppsala

Telefon [saknas]

E-post info@sturarna.se

Hemsida https://www.sturarna.se

Plusgiro 298221-3

Swish 1232303840

Organisationsnummer 817601-5249

Klubbinfo
Verksamhetsmål

Verksamhetsidé

 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att

den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

alla som vill, oavsett etnicitet, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. (Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott och bra i idrott” länk till bilaga).

 

 

 

Styrelsen

 

Styrelsen är, näst efter Årsmötet och extra Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

 

 

 

 

Uppdrag | Namn | Epost   

Ordförande | Gittan Sundbaum | ordforande@sturarna.se

Vice Ordförande | Claes Dahlén | info@sturarna.se

Sekreterare | Sophie Bergvall | info@sturarna.se

Kassör | Stefan Gunnarsson | kassor@sturarna.se

Ledamot | Elias Edin | info@sturarna.se

Ledamot | Claes Dahlén | info@sturarna.se

Ledamot | Ehlina Åkesson | info@sturarna.se

Suppleant 1 | Thomas Nyberg | info@sturarna.se

Suppleant 2 | Helena Thorslund | info@sturarna.se

Valberedning | Anton Dahlström | info@sturarna.se

Valberedning | Mattias Jönsson | info@sturarna.se

Webmaster | Anton Dahlström |  webbansvarig@sturarna.se

Webmaster | Thomas Skörd | webbansvarig@sturarna.se

Materialförvaltare | Stig-Lennart Gunnarsson | info@sturarna.se

Ansvarig I@nseo | Magnus Grabski | anmalan@sturarna.se

Nyckelansvarig | Fredrik Lundmark | fredriklundmark58@gmail.com

Revisor | Stig-Lennart Gunnarsson |

Revisor | Magnus Grabski |

Revisorssuppleant | Patrik Armuand |

Verksamhetsmål

 

Svenska Bågskytteförbundet anser att bågskytte är en idrott där alla skall känna sig välkomna, delaktiga och få delta samt utvecklas efter sina egna förutsättningar. Enligt vår gemensamma värdegrund, ”glädje, gemenskap och modern”, skall bågskytteidrotten vara fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp.
Glädje: vi har kul när vi träffar vänner Gemenskap: vi gör det tillsammans Modern: vi är attraktiva med nya möjligheter att nå målen
Bågskytte för alla, överallt och alltid.

 

 Om förbundet | Svenska Bågskytteförbundet (bagskytte.se)
Att ha trygga skyttar, att skjuta och ha kul är något som Sturarna också försöker att eftersträva i klubben.

 

 

Verksamhetsidé
Styrelsen
Kontakt

KONTAKTA OSS

Hågavägen 190 | Ekebyboda 4    

752 63 Uppsala | 755 92 Uppsala

Hitta Hit

HITTA HIT

Karta och vägbeskrivningar

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page