top of page

Protokoll

paul-alnet-cY6DPpIWzkg-unsplash.jpg
possessed-photography-N4gn-eLEIwI-unsplash.jpg

Styrelsemöten

Protokoll

Årsmöten och
Stadgar

 

Verksamhetsmål

Styrelsen är, näst efter Årsmötet och och extra Årsmöte, föreningens högsta beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

 

 

 

 

 

 

Protokoll förs vid varje styrelsemöte.
För äldre årsmötesprotokoll och stadgar var vänlig kontakta info@sturarna.se

I föreningens stadgar anges utförligare vad som gäller för medlemmarna och årsmötet. I Hågaby finns stadgarna tillgängliga, ta gärna ett ex.

Tänk på att beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna inte får fattas om den finns inte med i kallelsen till årsmötet.

Förslag om stadgeändring eller förslag av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska anges i kallelsen.

 

 

Stadgar i pdf kommer.

Tänk på att beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna
inte får fattas om den finns inte med i kallelsen till årsmötet.
Förslag om stadgeändring eller förslag av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar ska anges i kallelsen.

 

 

Håller på att utarbetas…
Skjuta båge och ha kul!
Trygga skyttar!

 

 

 

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page