top of page

Medlemskap

possessed-photography-_E1PQXKUkMw-unsplash.jpg
possessed-photography-N4gn-eLEIwI-unsplash.jpg

Medlemskap
och Medlemsavgifter

Betalning

Avsluta medlemskap

 

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet, beslut om ändring av årsavgift träder i kraft vid påföljande årsskifte om inte annat anges. Ex. beslut om ändring vid årsmötet 2011 träder i kraft 2012-01-01

 

MEDLEMSAVGIFTER:

I klubbens medlemsavgift ingår tävlingslicens och användning av tapeter vid träning. För dig som deltagit i Grundkursen ingår dessutom lån av nödvändig utrustning. 

Gränserna för junior resp. senioravgift är de samma som vid deltagande i tävling. Det betyder att man är junior t.o.m. det år man fyller 20. Man är senior fr.o.m det år man fyller 21.

 • Senior, helår: 1000 kr/år 

 • Junior, helår: 700 kr/år

 • Pensionär, helår: 700 kr/år

 • Passiv medlem: 100 kr/år Stödmedlemskap, detta medlemskap medför ingen rätt att tävla för klubben eller använda klubbens träningsanläggningar.

 • Gästmedlem, senior: 500 kr/år - Gästmedlemskap avser skyttar som även är medlemmar i annan bågskytteförening.

 • Gästmedlem, junior: 350 kr/år - Gästmedlemskap avser skyttar som även är medlemmar i annan bågskytteförening.

 • Familjemedlemskap: (gäller endast personer bosatta på samma adress)
  Tre personer, eller fler, bosatta på samma adress: två personer betalar full medlemsavgift och den tredje halv medlemsavgift, övriga betalar ingen medlemsavgift. Den högre avgiften har prioritet. Ex. En familj bestående av två seniorer och två juniorer betalar 2x1000kr + 0,5x700kr + 0x700kr=2 350kr.
  *Familj som blir medlem efter 30 juni betalar halv familjeavgift - gäller fr.o.m. 2012-07-01.
   

 • Kursavgift, Introduktionskurs: 300 kr

 • Kursavgift, Grundkurs: 800 kr
  Du som fortsätter med bågskytte i klubben efter avslutad Grundkurs betalar ordinarie medlemsavgift. Mer info.

* Vid årsmötet 2012-02-23 beslutades att:

 • Medlemmar som börjar efter halvårsskiftet (fr om 1 juli) betalar halv medlemsavgift, gäller junior-, senior- och familjeavgift.

 

BETALNING:
• Nya medlemmar betalar in medlemsavgiften till klubbens
Plusgironummer: 29 82 21-3
• Nya medlemmar kan Swisha in: 1232303840
• Nuvarande medlemmar kommer att få inbetalningskort via e-post från Visma.
Kom ihåg att ange namn och vad betalningen avser.
Läs informationen under "Skjut hos oss" innan ni betalar och kom ihåg att fylla i det angivna medlemsformuläret så att vi får alla nödvändiga medlemsuppgifter.
Kontakta gärna klubbens kassör om ni har frågor kring medlemsavgifterna, kontaktuppgifter
hittar ni under "Styrelse & Klubbfunktionärer"

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information om Personuppgiftslagen (PUL) angående hantering av personnummer.

Om du vill avsluta ditt medlemskap vill vi att du, förutom att du såklart inte behöver betala medlemsavgift, meddelar oss om ditt utträde. Detta gör du enklast genom att klicka på nedanstående länk och fylla i det formulär du når.
I samband med utträdet vill vi också att du tömmer ditt skåp i Hågaby, samt återlämnar eventuella nycklar.

 

Så här säger klubbens stadgar, 11§:

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
Nybörjarmedlem som efter genomgången nybörjarverksamhet inte går vidare till ordinarie medlemskap under påföljande termin får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 

Om ni inte meddelar ert utträde utan bara slutar betala medlemsavgiften blir ni alltså kvar i föreningens medlemsförteckning i ca två år. Det skapar onödigt arbete och administration för klubben och för er och ni blir inte avförda från adress- och maillistor. Meddela alltså styrelsen när ni slutar.

Ni som slutar är alltid välkomna tillbaka!

Maila för att avsluta medlemskap

info@sturarna.se

 

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page