top of page
possessed-photography-N4gn-eLEIwI-unsplash.jpg

FAQ

 • Medlemsavgifter
  Senior, helår: 1000 kr/år Junior, helår: 700 kr/år Passiv medlem: 100 kr/år Stödmedlemskap, detta medlemskap medför ingen rätt att tävla för klubben eller använda klubbens träningsanläggningar. Gästmedlem, senior: 500 kr/år - Gästmedlemskap avser skyttar som även är medlemmar i annan bågskytteförening. Gästmedlem, junior: 350 kr/år - Gästmedlemskap avser skyttar som även är medlemmar i annan bågskytteförening. Familjemedlemskap: (gäller endast personer bosatta på samma adress) Tre personer, eller fler, bosatta på samma adress: två personer betalar full medlemsavgift och den tredje halv medlemsavgift, övriga betalar ingen medlemsavgift. Den högre avgiften har prioritet. Ex. En familj bestående av två seniorer och två juniorer betalar 2x1000kr + 0,5x700kr + 0x700kr=2 350kr. *Familj som blir medlem efter 30 juni betalar halv familjeavgift - gäller fr.o.m. 2012-07-01. Kursavgift, bågskytteskolans Grundkurs: 600 kr - Avgiften ska betals då du börjar Grundkursen. Du som fortsätter med bågskytte i klubben efter avslutad Grundkurs betalar ordinarie medlemsavgift. * Vid årsmötet 2012-02-23 beslutades att: Medlemmar som börjar efter halvårsskiftet (fr om 1 juli) betalar halv medlemsavgift, gäller junior-, senior- och familjeavgift.
 • Betalning
  Ni betalar medlemsavgiften till klubbens Plusgironummer: 29 82 21-3 Fr o m augusti 2016 kan medlemsavgiften även betalas via Swish: 1232303840 Glöm inte att ange namn och vad betalningen avser. Läs informationen under "Bli medlem" innan ni betalar och kom ihåg att fylla i det angivna medlemsformuläret så att vi får alla nödvändiga medlemsuppgifter. Kontakta gärna klubbens kassör om ni har frågor kring medlemsavgifterna, kontaktuppgifter hittar ni under "Styrelse & Klubbfunktionärer"
 • Bli medlem
  För att bli medlem behöver du som skjutit tidigare betala in medlemsavgiften, samt fylla medlemsformuläret. Glöm inte att fylla i hela ditt personnummer (10 siffror)! För dig som är nybörjare rekommenderar vi vår Grundkurs. Du behöver inte gå via grundkursen för att börja med bågskytte hos oss, har du frågor vänder du dig till styrelsen. Tänk på att BSK Sturarna är en ideell förening, blir du medlem vill vi att du hjälper till med föreningsarbetet, t.ex städning, arbetsdagar, tävlingsarrangemang o.s.v. Vi förväntar oss att vi alla hjälps åt. Välkommen till BSK Sturarna! Information om Personuppgiftslagen (PUL) angående hantering av personnummer.
 • Kvittera ut Nyckeln
  För att få kvittera ut nyckel ska du vara medlem i klubben och ha skaffat egen utrustning och ha kunskapskrav motsvarande vad som krävs för tävlingslicens. Du måste också vara myndig, om du inte är myndig kan målsman kvittera ut nyckeln åt dig. För att få nyckel vänder du dig till : Nyckelansvarig Fredrik Lundmark.
 • Återlämning nyckel
  Ni som väljer att avsluta ert medlemskap ska också återlämna utkvitterade nycklar. Ni som väljer att ändra ert medlemskap från ordinarie till passiv medlem ombeds återlämna utkvitterade nycklar, nyckel kan få behållas efter överenskommelse med styrelsen. För att återlämna nyckel vänder du dig till Nyckelansvarig. Depositionsavgiften återfås av efter att nyckeln återlämnats.
 • Ordningsregler nycklar
  Du som har en nyckel till våra anläggningar har också ett stort ansvar och nedan följer de ordningsregler som följer för dig som har kvitterat ut en nyckel. Klubbens anläggningar är endast till för klubbens medlemmar och den verksamhet klubben bedriver. Det är alltid målsman som ansvarar för utkvitterad nyckel och för vad som händer i klubbloklen eller i Ekebyboda om skytten är minderårig. Du kontrollerar om övriga skyttar har nyckel och kan låsa innan du går. Du ska alltid se till att lokalerna är stängda och låsta när du lämnar sist. I Ekebbyboda stänger du fönstren och låser klubbstugan om du lämnar tavelbanan, även om du vet att det finns skyttar kvar i skogen. Stugan och containrarna får inte lämnas olåsta utan uppsikt.
 • Avsluta medlemskap
  Om du vill avsluta ditt medlemskap vill vi att du, förutom att du såklart inte behöver betala medlemsavgift, meddelar oss om ditt utträde. Detta gör du enklast genom att klicka på nedanstående länk och fylla i det formulär du når. I samband med utträdet vill vi också att du tömmer ditt skåp i Hågaby, samt återlämnar eventuella nycklar. Så här säger klubbens stadgar, 11§: Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Nybörjarmedlem som efter genomgången nybörjarverksamhet inte går vidare till ordinarie medlemskap under påföljande termin får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Om ni inte meddelar ert utträde utan bara slutar betala medlemsavgiften blir ni alltså kvar i föreningens medlemsförteckning i ca två år. Det skapar onödigt arbete och administration för klubben och för er och ni blir inte avförda från adress- och maillistor. Meddela alltså styrelsen när ni slutar. Ni som slutar är alltid välkomna tillbaka!
Staff
Fästpunkt 2
Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page