top of page

Bågskytteskolan

possessed-photography-_E1PQXKUkMw-unsplash.jpg
possessed-photography-N4gn-eLEIwI-unsplash.jpg

Bågskytteskolan

Medlemsavgift

Träningstider

Intstruktörledd
och egen träning

Träningsgrupper

Viss lån av
Utrustning

Tisgräns lån av
Utrustning

Köp av egen
Utrustning

Skjutstil

Handbok för
bågskyttar

Märkesprov
och Klubbtävlingar

Träningsvärd

Tidsgräns

Klädsel

Börja tävla

Nycklar

Medlemskap

Efter grundkurs har du möjlighet att följa Bågskytteskolan men kan också välja att träna helt på egen hand.

Bågskytteskolan utgår från ”Handbok för nya bågskyttar” och i Bågskytteskolan tränar du med målet att utvecklas som skytt. Som bevis på din utveckling tar du de olika märken vi använder inom bågskytte. Märkena går från Vit pil, Svart Pil, Blå pil, Röd pil och slutligen till Gul pil. För de yngsta skyttarna tillkommer dessutom Röd och Gul fjäder.
Mer information om utvecklingssteg och märken hittar du i ”Handbok för nya bågskyttar”.

Bågskytteskolans träningstillfällen är uppdelad i två nivåer
– nivå ett för nyare skyttar och nivå två för de mer erfarna.
När du uppnått kraven för Blå pil går du från nivå ett till nivå två.

Bågskytteskolans träningstillfällen är instruktörsledda.

Du som fortsätter i klubben efter genomgången Grundkurs betalar ev. mellanskillnad mellan kursavgift och ordinarie medlemsavgift, du får alltså tillgodoräkna dig kursavgiften. Avgiften betalas till klubbens Plusgirokonto.​​​​​​​​

 

Bågskytteskolans instruktörsledda träningstillfällen sker på onsdagar.

  • Bågskytteskolan nivå 1 tränar på onsdagar kl 17:45 – 19:00.
    Nivå 1: Röd fjäder till Blå pil

  • Bågskytteskolan nivå 2 tränar på onsdagar kl 19:00 – 20:15.
    Nivå 2: Röd pil till Gul pil

Träning kan även ske på tisdagar och torsdagar, kl. 18 – 20. Träningen sker då på egen hand. Börja med Bågskytteskolan och stäm av med instruktörerna innan du börjar träna på tisdagar eller torsdagar.  
Skyttar som kommit längre än "Handbok för nya bågskyttar" kan träffa instruktör på onsdagar från kl. 20:15 till kl. 21:00. 

Plats

Träning sker, beroende på säsong, antingen inomhus i Hågaby eller utomhus i Ekebyboda

• Vårterminen startar torsdag v.2 och pågår till torsdag v.24

• Höstterminen startar torsdag v.32 och pågår till torsdag v.51

Träningsuppehåll görs vid vissa skollov och helgdagar. Vårterminen är längre men innehåller också fler lov- och helgdagar. Undantag och korrigeringar från ovan angivna terminslängder kan förekomma

Instruktörsledd träning

Instruktörsledd träning ges på onsdagar och bemannas av klubbens instruktörer på rullande schema.

Träning på egen hand

Under de träningstillfällen som inte är instruktörsledda sker träningen på egen hand.

 

 


Klubben har förutom Bågskytteskolan inga specifika träningsgrupper.

Du som fortsätter i bågskytteskolan efter grundkurs skaffar eget armskydd, egen tab (fingerskydd) och egen fingerslinga, övrig utrustning får du låna om du deltagit i grundkursen vid minst 5 av 6 kurstillfällen. Låneutrustning får inte tas med hem eller användas på annan tävling än klubbtävling.

 

Du får låna utrustning i 6 månader räknat från din start i Grundkursen.

 

Efter 6 månader skaffar du egen utrustning.

 

 

 

Vi rekommenderar dig att skaffa egen utrustning så snart som möjligt, främst för att kvaliteten på utrustningen blir bättre och du får en utrustning som är anpassad till dig. Det gör att skjutningen blir roligare och du kan utvecklas bättre som skytt.

Kontakta gärna klubbens instruktörer för rådgivning vid köp av utrustning.

- Här kan du läsa mer om köp av grundutrustning och hitta länkar till återförsäljare.


Hjälp med ny utrustning
När du köpt egen utrustning behöver du hjälp att montera den och göra den skjutklar, läs mer här hur du går tillväga.

Vi anser det är positivt om du känner att du vill byta till en särskild skjutstil och det får du gärna göra så snart som möjligt, men då skaffar du egen utrustning.

I Bågskytteskolan utgår vi liksom i grundkursen från skjutstil Barebow och så länge du använder låneutrustning skjuter du i första hand barebow.

Du får möjlighet att prova annan skjutstil vid enstaka träningstillfällen, men om du vill byta helt skaffar du egen utrustning.

Grundkurs i bågskytte och Bågskytteskolan utgår från ”Handbok för nya bågskyttar”, som är en vägledande kurs- och utvecklingsplan för nya bågskyttar, framtagen av det internationella bågskytteförbundet, FITA / WA (World Archery).

Handbok för nya bågskyttar med BSK Sturarnas anpassning ingår i medlemsavgiften för dig som deltar i Bågskytteskolan och tillhandahålls av klubben.

- Läs gärna informationen om Handboken som finns här.

Vi vill att du som deltar i Bågskytteskolan regelbundet läser Handboken och på så sätt förbereder dig för träningen. Föräldrar får gärna gå igenom Handboken med sina barn.

Har du frågor eller funderingar går det alltid bra att vända dig till våra instruktörer.

 

Bågskytteskolans märkesprov är frivilliga, men du som skytt uppmuntras att göra märkesproven för att utvecklas och för att få ett kvitto på din utveckling.

Provtillfällen schemaläggs och du anmäler själv till instruktörerna om du vill göra märkesprov.

Märkesproven kan kombineras med enkla klubbtävlingar öppna för alla medlemmar.

 

Träningsvärden ser till att lokalen är öppen mellan kl. 18:00 och kl. 20:00.

Medlem med nyckel kan agera Träningsvärd. Träningsvärden är på plats under kvällen och kan svara på frågor, ser till att lokalen är upplåst, att utrustningen är åtkomlig och hjälper vid behov skyttarna att stränga upp och komma igång.

Träningsvärden ska se till att närvarolista förs.

Träningsvärden behöver inte ge skyttarna instruktion och kan själv skjuta under kvällen.

 

Ingen tidsgräns finns för bågskytteskolan. Träna så mycket och så länge du vill.

 

 

Se mer om lämplig klädsel [Länk till Börja hos oss]

 

 

 

Tävlingslicens ingår i medlemsavgiften för de av klubbens medlemmar som vill tävla, det gäller även dig som deltar i Bågskytteskolan. Förutom tävlingslicens behöver du också klubbens tävlingströja – ”skjuttröjan”.

Licenser: info på anna sida

 

Tävlingströja

Klubbens tävlingströja - "skjuttröjan" är en svart kortärmad pikétröja med guldtryck på ryggen och är den enda tröjan som får användas vid tävling.

I Svenska bågskytteförbundets (SBFs) tävlingsbestämmelser regleras vilken klädsel som får användas vid tävling, (se SBF Bok 3 kap 20):

 

Du som är ny medlem har möjlighet att kvittera ut nyckel till våra anläggningar om du har skaffat egen utrustning och har kunskapskrav motsvarande vad som krävs för tävlingslicens.

- Läs mer om hur du får tag på nyckel och vem du kontaktar, här.

 

Tänk på att du som deltagare i Grundkursen eller Bågskytteskolan också är medlem i föreningen.

 

- Här kan Läsa mer om vad som gäller för dig som är medlem i klubben.

 

Avslut av medlemskap

Du som slutar direkt efter grundkursen anses ha begärt ditt utträde ur föreningen.

Du som däremot har fortsatt, i Bågskytteskolan eller på egen hand, anmäler till styrelsen om du bestämt dig för att sluta och begär på så sätt utträde ur föreningen.

Enligt stadgarna är du medlem i föreningen så länge du betalar du medlemsavgift.

Enligt stadgarna gäller också att: ”Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen”. Det betyder alltså att du betraktas som medlemmar i upp till två år om du har slutat utan att begära utträde.

Anmäl därför utträde så snart du bestämt dig för att sluta. Då kan klubben hålla en uppdaterad medlemsförteckning och du slipper få onödiga utskick, kallelser och brev.

 

 

 

 

 

 

Logga - Sturarna genomskinlig (TIFF).tif
bottom of page