Hoppa till sidans innehåll

Information från styrelsen


2022-01-11

Hej!
Kallelse till Årsmöte 15/2 kl 19.00.
på grund av den fortsatta pandemin och de återinförda restriktionerna så blir även årets möte digitalt över Teams.
Mer info kommer längre fram.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

 • imagej8mvh.png
  Kallelse till Årsmöte 2022 i
  Bågskytteklubben Sturarna
  Tid: Tisdag den 15 februari, klockan 19:00
  Plats: Digitalt via Teams, länk till mötet skickas ut via
  mail.
  Kallade: Klubbens samtliga medlemmar är kallade till
  årsmötet.
  Kallelsen sänds till en person per familj om vi inte har e-postadress till
  flera i familjen. I de fall ingen e-postadress finns postas kallelsen med
  vanlig post. Saknas även postadress finns kallelsen att läsa på
  anslagstavlan i Hågaby samt på klubbens hemsida www.sturarna.se
  Med anledning av Covid-19 så har styrelsen beslutat att hålla ett digitalt
  årsmöte i år också via Teams. Länk skickas ut närmare mötet.
  Förslag till dagordning
  1) Upprop och fastställande av röstlängd.
  2) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  3) Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet som jämte
  ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  4) Fråga om mötet är behörigen utlyst.
  5) Fastställande av dagordning.
  6) Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.
  7) Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, för
  det senaste räkenskapsåret.
  8) Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning.
  9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avses.
  10) Fastställande av årsavgifter.
  11) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
  verksamhets- och räkenskapsåret.
  12) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  ----- Paus -----
 • image0d05.png
  13) Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av två år.
  b) föreningens sekreterare för en tid av två år.
  c) föreningens kassör för en tid av två år.
  d) Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  e) två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid
  av två år.
  f) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.
  g) valberedningens ledamöter för en tid av ett år, av vilka en ska
  utses till ordförande.
  h) Representanter till NSDF-årsmöte
  i) Två representanter till skytteunionens styrelse.
  14) Övriga frågor
  15) Avtackning och utdelning av utmärkelser.
  Redovisningshandlingar såsom verksamhets- och
  förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens
  verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner
  med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast
  en vecka före årsmötet, vilket är den 8 februari. Handlingarna läggs upp
  på Sturarnas hemsida, www.sturarna.se.
  Motioner
  Motioner från klubbens medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast
  fyra veckor innan årsmötet, vilket är den 18 januari. En motion är ett
  förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet
  ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som
  har inkommit och ge ett yttrande till årsstämman.
  Det finns vissa regler om hur en motion ska presenteras till styrelsen, en
  kortfattad instruktion från föreningspool finns att läsa här:
  https://foreningspoolmalmo.se/wp-content/uploads/pool_skrivamotion.pdf
Uppdaterad: 18 SEP 2017 20:25 Skribent: Sofia Wiklund, Magnus Grabski

Våra senaste mästerskapsarrangemang:

2021
Nordiska Ungdomsmästerskapen i bågskytte, "NUM" - 3 juli 2021

Logo NUM 2021

2017

 
2015

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

klart.se

Postadress:
BSK Sturarna - Bågskytte
Hågavägen 190
75263 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info