Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2020

04 FEB 2020 20:44
Tisdag 25 februari kl. 19:00 i Hågaby.
Alla medlemmar är välkomna att närvara vid klubbens årsmöte.
  • Uppdaterad: 04 FEB 2020 20:44

Kallelse till Årsmöte 2020 i Bågskytteklubben Sturarna


Tid
: Tisdagen 25 februari, klockan 19:00

Plats: Hågavägen 190, Hågaby, Klubblokalen

Kallade: Klubbens samtliga medlemmar är kallade till årsmötet.


Kallelsen sänds till en person per familj om vi inte har e-post adress till flera i familjen. I de fall ingen e-post adress finns postas kallelsen med vanlig post. Saknas även postadress finns kallelsen att läsa på anslagstavlan i Hågaby samt på klubbens hemsida www.sturarna.se

Förslag till dagordning

1)       Upprop och fastställande av röstlängd.

2)       Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3)       Val av två justerare, tillika rösträknare, för årsmötet som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

4)       Fråga om mötet är behörigen utlyst.

5)       Fastställande av dagordning.

6)       Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser.

7)       Styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, för det senaste räkenskapsåret.

8)       Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning.

9)       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avses.

10)    Fastställande av årsavgifter.

11)    Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

12)    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

-----  Paus  -----

 

13)    Val av:


a) föreningens ordförande för en tid av två år.

b) föreningens sekreterare för en tid av två år.

c) föreningens kassör för en tid av två år.

d) Halva avtalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

e) två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av två år.

f) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

g) valberedningens ledamöter för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.


h) Representanter till SDF-årsmöte

i ) Två representanter till skytteunionens styrelse.

 

14)    Övriga frågor

15)    Avtackning och utdelning av utmärkelser.

Efter årsmötet

Efter årsmötet finns möjlighet att diskutera frågor kring klubbens verksamhet och framtida planering.

Redovisningshandlingar såsom verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, vilket är den 18 februari. Handlingarna sätts upp på anslagstavlan i Hågaby.

 

Övrigt

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ, därför är det viktigt att du är med på mötet. På vår hemsida: www.sturarna.se kan ni under Om oss läsa mer om vad som gäller för klubbens årsmöten, om ni loggar in kan ni dessutom hitta protokoll från tidigare Årsmöten. Rösträtt har medlemmar som fyller lägst 15 år under året. Se stadgarna för mer information, de finns på anslagstavlan.

Välkomna till årsmötet, klubben bjuder på enkel förtäring.

Styrelsen i Bågskytteklubben Sturarna

 

Skribent: Jonas Hultgren
E-post: Adressen Gömd

Våra senaste mästerskapsarrangemang:

2021
Nordiska Ungdomsmästerskapen i bågskytte, "NUM" - 3 juli 2021

Logo NUM 2021

2017

 
2015

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

klart.se

Postadress:
BSK Sturarna - Bågskytte
Hågavägen 190
75263 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info